Lý thuyết dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Lý thuyết dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Dân số trên thế giới

- Năm 2018, dân số thế giới là 7,6 tỉ người.

- Số dân của các quốc gia rất khác nhau và luôn biến động.

- Trên phạm vi toàn thế giới, dân số luôn có xu hướng tăng theo thời gian.

2. Phân bố dân cư thế giới

- Để thể hiện tình hình phân bố dân cư, người ta sử dụng tiêu chí mật độ dân số.

- Phân bố dân cư và mật độ dân số thế giới phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội và hoàn cảnh tự nhiên.

+ Những nơi kinh tế phát triển, điều kiện tự nhiên thuận lợi: dân cư tập trung đông đúc.

+ Các vùng khí hậu khắc nghiệt (băng giá, hoang mạc khô hạn…) giao thông khó khăn, kinh tế kém phát triển: dân cư thưa thớt, mật độ dân số thấp.

3. Một số thành phố đông dân nhất trên thế giới

- Đô thị có số dân từ 10 triệu người trở lên được gọi là siêu đô thị.

- Quá trình phát triển đô thị có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.

MƯỜI THÀNH PHỐ ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI, NĂM 2018

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu