Chương 5 Nước trên Trái Đất

Bình chọn:
4.8 trên 54 phiếu
Lý thuyết thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước

Lý thuyết thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 156 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 1 và đọc thông tin trong mục 1, em hãy:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 157 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát sơ đồ hình 2 kết hợp với hiểu biết của em, hãy: - Cho biết nước mưa rơi xuống bề mặt Trái Đất sẽ tồn tại ở những đâu. - Mô tả vòng tuần hoàn lớn của nước.

Xem lời giải

Bài 1 trang 157 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nước trong các sông, hồ có tham gia vào vòng tuần hoàn lớn của nước không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 157 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguồn nước ngọt ở Việt Nam đang suy giảm về số lượng và bị ô nhiễm nghiêm trọng. Em hãy tìm hiểu và cho biết, tình trạng đó dẫn đến hậu quả gì.

Xem lời giải

Lý thuyết sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

Lý thuyết sông và hồ. Nước ngầm và băng hà Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 158 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a. Sông 1. Đọc thông tin trong mục a và quan sát hình 1, em hãy mô tả các bộ phận của một dòng sông lớn. 2. Em hãy nêu mối quan hệ giữa mưa lũ của sông với nguồn cung cấp nước cho sông. b. Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ 1. Em hãy cho biết nước sông, hồ có vai trò như thế nào đối với đời sống và sản xuất. 2. Đọc thông tin trong mục b, quan sát hình 2 ...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 161 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Dựa vào hình 3, em hãy cho biết nước ngầm được hình thành như thế nào. 2. Nước ngầm chủ yếu được sử dụng vào mục đích gì? 3. Nêu một số biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ nước ngầm.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 162 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu vai trò của băng hà đối với tự nhiên và đời sống con người.

Xem lời giải

Bài 1 trang 162 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy kể tên các nguồn nước ngọt quan trọng trên Trái Đất và tầm quan trọng của chúng đối với con người.

Xem lời giải

Bài 2 trang 162 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thu thập thông tin và cho biết trong các sông: sông Đà, sông Luộc, sông Đuống, sông Lô, sông nào là phụ lưu, sông nào là chi lưu của sông Hồng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 162 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Việc khai thác nước ngầm vượt quá giới hạn cho phép sẽ gây ra hậu quả như thế nào?

Xem lời giải

Lý thuyết biển và đại dương

Lý thuyết biển và đại dương Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 163 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định vị trí các đại dương trên hình 1. Cho biết mỗi đại dương tiếp giáp với các châu lục nào.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 164 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào thông tin trong mục 2, em hãy nhận xét sự thay đổi của độ muối và nhiệt độ giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 165 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Đọc thông tin trong mục a, b và quan sát hình 2, em hãy trình bày hiện tượng sóng biển và hiện tượng thủy triều (biểu hiện, nguyên nhân,...). 2. em hãy cho biết thế nào là dòng biển. 3. Dựa vào hình 3, em hãy kể tên hai dòng biển nóng và hai dòng biển lạnh ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Xem lời giải

Bài 1 trang 166 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy phân biệt 3 dạng vận động của nước biển và đại dương: sóng, thủy triều và dòng biển.

Xem lời giải

Bài 2 trang 166 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sưu tầm thông tin về việc con người khai thác năng lượng từ sóng và thủy triều.

Xem lời giải

Bài 3 trang 166 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sưu tầm tư liệu về ảnh hưởng của dòng biển nóng và dòng biển lạnh nơi chúng chảy qua.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất