Trả lời câu hỏi mục 2 trang 157 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát sơ đồ hình 2 kết hợp với hiểu biết của em, hãy:

- Cho biết nước mưa rơi xuống bề mặt Trái Đất sẽ tồn tại ở những đâu.

- Mô tả vòng tuần hoàn lớn của nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát sơ đồ hình 2 kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết

- Nước mưa rơi xuống bề mặt Trái Đất sẽ tồn tại ở sông suối, đại dương; hơi nước (bốc thoát hơi); thấm vào nước ngầm.

- Vòng tuần hoàn lớn của nước:

+ Bốc hơi: Nước từ sông, hồ, biển, đại dương bốc hơi, cơ thể sinh vật thoát hơi cung cấp hơi nước cho khí quyển.

+ Nước rơi: Hơi nước ngưng tụ khi đạt đến trạng thái bão hòa mà vẫn được bổ sung hơi nước/gặp lạnh tạo thành mây; các hạt nước trong mây lớn dần và khi đủ nặng rơi xuống thành mưa.

+ Dòng chảy: nước mưa 1 phần thấm xuống đất tạo thành dòng chảy ngầm, 1 phần tạo thành các dòng chảy mặt (sông suối) và đổ ra biển, kết thúc vòng tuần hoàn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu