Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

Bình chọn:
4.3 trên 122 phiếu
Lý thuyết dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

Lý thuyết dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 180 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, em hãy cho biết: - Số dân thế giới năm 2018. - Số dân thế giới thay đổi như thế nào qua các năm.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 181 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 2, em hãy: - Xác định các khu vực trên thế giới có mật độ dân số trên 250 người/km2 và các khu vực có mật độ dân số dưới 5 người/km2. - Nêu một số ví dụ cụ thể để thấy điều kiện tự nhiên hoặc kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư trên thế giới.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 183 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào bản đồ hình 4 và bảng số liệu trang 182, em hãy: 1. Kể tên năm thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018. 2. Cho biết châu lục nào có nhiều siêu đô thị nhất.

Xem lời giải

Bài 1 trang 183 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 1, hãy tính thời gian để dân số tăng thêm 1 tỉ người (từ 1 tỉ lên 2 tỉ, từ 2 tỉ lên 3 tỉ,...).

Xem lời giải

Bài 2 trang 183 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết sự gia tăng dân số thế giới quá nhanh sẽ dẫn tới những hậu quả gì về đời sống, sản xuất và môi trường.

Xem lời giải

Bài 3 trang 183 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 3 và tìm hiểu các thông tin về thành phố Tô-ky-ô, sau đó chia sẻ với các bạn.

Xem lời giải