Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió

Bình chọn:
4.2 trên 116 phiếu
Lý thuyết lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió

Lý thuyết lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 142 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bằng kiến thức đã học và hiểu biết thực tế, em hãy cho biết vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonnic đối với tự nhiên và đời sống.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 143 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc thông tin trong mục 2 và quan sát hình 1,2, em hãy: - Cho biết khí quyển gồm những tầng nào. - Nêu đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 143 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 144 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Cho biết giá trị khí áp được thể hiện ở hình 4. 2. Dựa vào hình 5, hãy cho biết: - Tên của các đai áp cao và đai áp thấp trên bề mặt Trái Đất. - Sự phân bố của các đai khí áp ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 5 trang 145 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 5 và thông tin trong mục 5, em hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở.

Xem lời giải

Bài 1 trang 145 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại sao các loại gió thường xuyên trên Trái Đất không thổi theo chiều bắc - nam?

Xem lời giải

Bài 2 trang 145 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 6, thu thập thông tin về hoạt động sản xuất điện gió và chia sẻ với các bạn.

Xem lời giải