Trả lời câu hỏi mục 5 trang 145 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dựa vào hình 5 và thông tin trong mục 5, em hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 5 và thông tin trong mục 5.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài