Chương 4. Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X

Bình chọn:
4.6 trên 104 phiếu
Lý thuyết các quốc gia sơ kì Đông Nam

Lý thuyết các quốc gia sơ kì Đông Nam Á Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 51 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em đã được học về Trung Quốc và Ấn Độ - những nền văn minh lớn của nhân loại. Giữa hai trung tâm văn minh này là khu vực Đông Nam Á, với vị trí rất quan trọng, la ngã tư gia đầu tiên. Quá trình đó diễn ra như thế nào? Các quốc gia đó đã phát triển ra sao đến thế kỉ VII?đường của thế giới. Từ những thế kỉ trước đến đầu Công nguyên, ở đây đã hình thành các quốc

Xem lời giải

1. "Cái nôi" của nề văn minh lúa nước
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 51 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mô tả vị trí của khu vực Đông Nam Á?

Xem lời giải

2. Quá trình hình thành các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 53 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các tư liệu (tr53) và hình 2,3 chứng tỏ điều gì về giao lưu thương mại của các quốc gia sơ kì Đông Nam Á vào những thế kỉ đầu Công nguyên.

Xem lời giải

3. Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 53 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tác động của việc giao lưu thương mại đối với sự ra đời các quốc gia sơ kì Đông Nam Á như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sưu tầm thêm thông tin về sách, báo, internet về quá trình hình thành của một quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á mà em thích nhất và chia sẻ với bạn em.

Xem lời giải

Bài 3 trang 53 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sưu tầm những câu thành ngữ, tục ngữ của người Việt liên quan đến lúa, gạo.

Xem lời giải

Lý thuyết sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Lý thuyết sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 54 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong quá trình phát triển các quốc gia sơ kì Đông Nam Á đã dần tạo lập được những cơ sở dẫn đến sự ra đời của các vương quốc phong kiến đầu tiên. Những nền tảng kinh tế đã được tạo dựng vững chắc như thế nào để tạo ra bước phát triển mới cho Đông Nam Á giai đoạn thịnh vượng sau này?

Xem lời giải

1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 54 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát lược đồ hình 1 (tr 52) và thông tin trong bài học, em hãy nêu tên và xác định nơi hình thành các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

Xem lời giải

2. Hoạt động kinh tế ở các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ giữa thế kỉ VII đến thế kỉ X
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 55 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khai thác các tư liệu trên và cho biết thương nhân nước ngoài bị hấp dẫn bởi những sản vật nào của vương quốc Sri Vi-giay-a và Ma-ta-ram?

Xem lời giải

3. Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 55 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đã phát huy những lợi thế nào để phát triển kinh tế?

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoạt động giao lưu thương mại đã tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế các quốc gia phong kiến Đông Nam Á?

Xem lời giải

Bài 3 trang 55 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có một câu chuyện thú vị như sau: Vào thế kỉ X, 1 pound nghệ tây (khoảng 4 lạng) có giá ngang một con ngựa, 1poud gừng có giá ngang 1 con bò. Từ câu chuyện cùng thông tin trong bài học, hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3-5 câu) mô tả sự hấp dẫn của nguồn gia vị ở các vương quốc Đông Nam Á đối với thương nhân nước ngoài.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất