Trả lời câu hỏi mở đầu trang 54 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong quá trình phát triển các quốc gia sơ kì Đông Nam Á đã dần tạo lập được những cơ sở dẫn đến sự ra đời của các vương quốc phong kiến đầu tiên. Những nền tảng kinh tế đã được tạo dựng vững chắc như thế nào để tạo ra bước phát triển mới cho Đông Nam Á giai đoạn thịnh vượng sau này?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ bài học và thực tiễn

Lời giải chi tiết

Quá trình giao lưu thương mại với nước ngoài đã thúc đẩy sự phát triển của các vương quốc trong khu vực: Giúp trao đổi hàng hóa, đa dạng các sản phẩm, giao lưu thương mại đồng thời phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, sản xuất, tiêu dùng; giao thông vận tải phát triển, đời sống vật chất và tinh thần nâng cao và mở rộng. Tất cá những điều đó đã tạo nền tảng kinh tế cho sự ra đời của các quốc gia Đông Nam Á.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài