Soạn giải bài 2 phần Luyện tập - vận dụng trang 55 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hoạt động giao lưu thương mại đã tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế các quốc gia phong kiến Đông Nam Á?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trình bày tóm tắt những hoạt động kinh tế

Lời giải chi tiết

Quá trình giao lưu thương mại với nước ngoài đã thúc đẩy sự phát triển của các vương quốc trong khu vực: Giúp trao đổi hàng hóa, đa dạng các sản phẩm, giao lưu thương mại đồng thời phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, sản xuất, tiêu dùng; giao thông vận tải phát triển, đời sống vật chất và tinh thần nâng cao và mở rộng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài