Bài 2.Các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục dựng lịch sử?

Bình chọn:
4.2 trên 88 phiếu
Lý thuyết các nhà sử học dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử

Lý thuyết các nhà sử học dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử Lịch sử 6 và Địa lí Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 11 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các nhà sử học làm việc tương tự như những thám tử. Muốn dựng lại lịch sử, họ phải đi tìm các bằng chứng, tức là các tư liệu lịch sử. Hình ảnh dưới đây là một dạng tư liệu lịch sử. Quan sát hình ảnh, em nhận thấy những hoa văn trên mặt trống đồng miêu tả những gì? Qua đó, em có thể biết được gì về đời sống của người Việt cổ?

Xem lời giải

1. Tư liệu hiện vật
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 12 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thế nào là tư liệu hiện vật? Từ hình 2 và 3, em hãy kể thêm một số tư liệu hiện vật mà em biết?

Xem lời giải

2. Tư liệu chữ viết
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 12 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hiểu thế nào là tư liệu chữ viết? Vì sao bia Tiến sĩ ở Văn Miếu (hình 4) được coi là tư liệu chữ viết?

Xem lời giải

3. Tư liệu truyền miệng
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 13 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 5 giúp em liên tưởng đến truyền thuyết nào trong dân gian

Xem lời giải

4. Tư liệu gốc
Trả lời câu hỏi mục 4 trang 13 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hiểu thế nào về tư liệu gốc? Nêu ví dụ cụ thể?

Xem lời giải

5. Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 13 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, tư liệu hiện vật, tư liệu chữ viết, tư liệu truyền miệng và tư liệu gốc có ý nghĩa và giá trị gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, đoạn tư liệu các hình 2, 3, 4 và 5 trong bài học, hình ảnh, tư liệu nào thuộc tư liệu gốc?

Xem lời giải

Bài 3 trang 13 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể tên một số truyền thuyết có liên quan đến lịch sử mà em biết?

Xem lời giải

Bài 4 trang 13 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ở nhà em hoặc nơi em sinh sống có những hiện vật nào có thể giúp tìm hiểu lịch sử? Hãy giới thiệu ngắn gọn về một hiện vật mà em thích nhất.

Xem lời giải