Bài 10. Hy Lạp và La Mã cổ đại

Bình chọn:
4.3 trên 107 phiếu
Lý thuyết Hy Lạp và La Mã cổ đại

Lý thuyết Hy Lạp và La Mã cổ đại Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 44 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Không có cơ sở của văn minh Hy Lạp thì không có châu Âu hiện đại (theo Ăng-ghen). Theo em, điều gì khiến cho nền văn minh cổ đại này được đánh giá cao như vậy? Văn minh Hy Lạp và La Mã thời cổ đại có điểm gì nổi bật?

Xem lời giải

1. Điều kiện tự nhiên
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 45 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào nội dung ở trên và quan sát lược đồ, em hãy cho biết vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên nổi bật của La Mã cổ đại.

Xem lời giải

2. Nhà nước thành bang và nền dân chủ cổ đại Hy Lạp
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 47 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy trình bày những nét chính về tổ chức thành bang ở Hy Lạp. Những ưu điểm của nhà nước thành bang là gì?

Xem lời giải

3. Nhà nước và Đế chế La Mã
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 47 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào sơ đồ trên, hãy trình bày tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã.

Xem lời giải

4. Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã
Trả lời câu hỏi mục 4 trang 49 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể tên một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lạp và La Mã cổ đại. Thành tựu nào còn được bảo tồn đến ngày nay?

Xem lời giải

5. Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 49 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điều kiện tự nhiên tác động như thế nào đến sự hình thành và phát triển của văn minh Hy Lạp, La Mã.

Xem lời giải

Bài 2 trang 49 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có ý kiến cho rằng: Người Hy Lạp và La Mã cổ đại đạt được những thành tựu của người phương Đông cổ đại. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 49 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, thành tựu văn hóa nào của Hy Lạp, La Mã cổ đại còn được bảo tồn đến ngày nay?

Xem lời giải