Chương 3. Xã hội cổ đại

Bình chọn:
4.8 trên 89 phiếu
Lý thuyết Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Lý thuyết Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Lý thuyết Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

Lý thuyết Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 29 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dưới đây là những hình ảnh mô tả chữ viết của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Em có biết người Ai Cập, Lưỡng Hà đã sáng tạo ra loại chữ viết này thế nào không? Họ đã xây dụng nền văn minh của mình trong điều kiện ra sao?

Xem lời giải

1. Tặng phẩm của những dòng sông
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 31 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cư dân Ai Cập và Lưỡng Hà đã khai thác thế mạnh của điều kiện tự nhiên để phát triển những ngành kinh tế nào?

Xem lời giải

2. hành trình lập quốc của người Ai Cập và Lưỡng Hà
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 31 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào thông tin trên và khai thác trục thời gian (tr.29), hãy nêu quá trình thành lập nhà nước Ai Cập và Lưỡng Hà.

Xem lời giải

3. Những thành tựu văn hóa chủ yếu
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của người Ai Cập và Lưỡng Hà.

Xem lời giải

4. Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ các hình ảnh và thông tin ở mục 3, em ấn tượng nhất với thành tựu văn hóa nào của người Ai Cập và Lưỡng Hà? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu một số vật dụng hay lĩnh vực ngày nay mà chúng ta đang thừa hưởng từ các phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại.

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào bảng chữ số của người Ai Cập dưới đây em hãy làm theo phép tính: 124+321=? và 1565-1243=? Theo cách viết của người Ai Cập cổ đại.

Xem lời giải

Lý thuyết Ấn Độ cổ đại

Lý thuyết Ấn Độ cổ đại Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 34 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tắm nước sông Hằng (Cum Me-la) là một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới. Tín đồ Ấn Độ giáo tin tưởng nước ở sông Hằng (sông Mẹ) linh thiêng sẽ tẩy rửa mọi tội lỗi của họ. Vì sao ở Ấn Độ -một cường quốc kinh tế hiện nay mà vẫn duy còn duy trì những phong tục cổ xưa như thế? Các con sông lớn đã có vai trò ra sao trong việc hình thành, phát triển nền văn minh Ấn Độ cổ đại? Cư dân cổ nơi đây đã có đóng góp gì cho nhân loại

Xem lời giải

1. Điều kiện tự nhiên
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 35 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khai thác lược đồ trên và thông tin trong mục 1, hãy cho biết nét chính về điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng, ảnh hưởng đến sự hình thành văn minh Ấn Độ

Xem lời giải

2. Chế độ xã hội ở Ấn Độ cổ đại
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 36 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu những điểm chính của chế độ xã hội ở Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

3. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất