Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

Bình chọn:
4.4 trên 117 phiếu
Lý thuyết bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

Lý thuyết bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 187 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu một số tác động của con người tới thiên nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 188 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Em hãy cho biết ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh tài nguyên thiên nhiên. 2. Để bảo vệ môi trường, chúng ta cần phải làm những gì? 3. Dựa vào sơ đồ trên và hình 1, em hãy lấy ví dụ cụ thể về các biện pháp khai thác và sử dụng thông minh tài nguyên thiên nhiên.

Xem lời giải

Bài 1 trang 188 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu một số việc có thể làm hằng ngày để bảo vệ môi trường.

Xem lời giải

Bài 2 trang 188 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thu thập thông tin về việc khai thác tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững ở địa phương em.

Xem lời giải