Bài 16.Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Bình chọn:
4 trên 213 phiếu
Lý thuyết các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Lý thuyết các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 70 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em có biết, sau khi chiếm được Âu Lạc, các triều đại phong kiến phương Bắc đã tìm “trăm phương ngàn kế” để áp đặt ách cai trị đối với nước ta. Những thực tế lịch sử có thuận theo ý đồ của họ không? Em suy nghĩ gì về lời “phàn nàn” của Thái thú người Hán: Dân xứ ấy rất khó cai trị?

Xem lời giải

1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 73 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khai thác thông tin và đoạn tư liệu 2 ở trên, hãy cho biết kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Xem lời giải

2. Khởi nghĩa Bà Triệu
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 74 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 72 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống . Nêu nguyên nhân và mục đích của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

Xem lời giải

3. Khởi nghĩa Lý Bi và sự thành lập nước Vạn Xuân
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 75 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lý Bí.

Xem lời giải

4. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
Trả lời câu hỏi mục 4 trang 76 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan có ý nghĩa gì đối với lịch sử dân tộc?

Xem lời giải

5. Khởi nghĩa Phùng Hưng
Trả lời câu hỏi mục 5 trang 77 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời câu hỏi mục 5 trang 77 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống.Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 77 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy lập bảng hệ thống các cuộc khởi nghĩa: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan và Phùng Hưng theo gợi ý sau: thời gian bùng nổ, nơi đóng đô của chính quyền tự chủ (nếu có), kết quả, ý nghĩa.

Xem lời giải

Bài 2 trang 77 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ kết quả của bài tập 1 và dựa vào kiến thức đã học, em có nhận xét gì về tinh thần đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta?

Xem lời giải

Bài 3 trang 77 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

.Em hãy tìm hiểu thêm thông tin từ sách, báo và internet để biết hiện nay có những con đường, trường học, di tích lịch sử nào,... được mang tên Hai Bà Trưng, Lý Bí và Mai Thúc Loan. Điều này gợi cho em suy nghĩ gì?

Xem lời giải