Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 77 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy lập bảng hệ thống các cuộc khởi nghĩa: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan và Phùng Hưng theo gợi ý sau: thời gian bùng nổ, nơi đóng đô của chính quyền tự chủ (nếu có), kết quả, ý nghĩa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại nội dung khởi nghĩa Lý Bí.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài