Soạn giải bài 2 phần Luyện tập - vận dụng trang 77 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Từ kết quả của bài tập 1 và dựa vào kiến thức đã học, em có nhận xét gì về tinh thần đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ kết quả của bài tập 1 và dựa vào kiến thức đã học, 

Lời giải chi tiết

Trong thời kì Bắc thuộc, nhân dân ta đã rất anh dũng, kiên cường chống trả lại quân xâm lược. Có một ý chí lớn mạnh không chịu khuất phục, gục ngã trước sự tàn bạo, độc ác của quân đô hộ. Tất cả chứng tỏ nhân dân ta đoàn kết, đồng lòng và có tình yêu nước nồng nàn, mãnh liệt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài