Bài 11. Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Bình chọn:
4.4 trên 82 phiếu
Lý thuyết các quốc gia sơ kì Đông Nam

Lý thuyết các quốc gia sơ kì Đông Nam Á Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 51 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em đã được học về Trung Quốc và Ấn Độ - những nền văn minh lớn của nhân loại. Giữa hai trung tâm văn minh này là khu vực Đông Nam Á, với vị trí rất quan trọng, la ngã tư gia đầu tiên. Quá trình đó diễn ra như thế nào? Các quốc gia đó đã phát triển ra sao đến thế kỉ VII?đường của thế giới. Từ những thế kỉ trước đến đầu Công nguyên, ở đây đã hình thành các quốc

Xem lời giải

1. "Cái nôi" của nề văn minh lúa nước
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 51 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mô tả vị trí của khu vực Đông Nam Á?

Xem lời giải

2. Quá trình hình thành các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 53 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các tư liệu (tr53) và hình 2,3 chứng tỏ điều gì về giao lưu thương mại của các quốc gia sơ kì Đông Nam Á vào những thế kỉ đầu Công nguyên.

Xem lời giải

3. Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 53 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tác động của việc giao lưu thương mại đối với sự ra đời các quốc gia sơ kì Đông Nam Á như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sưu tầm thêm thông tin về sách, báo, internet về quá trình hình thành của một quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á mà em thích nhất và chia sẻ với bạn em.

Xem lời giải

Bài 3 trang 53 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sưu tầm những câu thành ngữ, tục ngữ của người Việt liên quan đến lúa, gạo.

Xem lời giải