Bài 21: Biển và đại dương

Bình chọn:
4.2 trên 113 phiếu
Lý thuyết biển và đại dương

Lý thuyết biển và đại dương Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 163 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định vị trí các đại dương trên hình 1. Cho biết mỗi đại dương tiếp giáp với các châu lục nào.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 164 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào thông tin trong mục 2, em hãy nhận xét sự thay đổi của độ muối và nhiệt độ giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 165 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Đọc thông tin trong mục a, b và quan sát hình 2, em hãy trình bày hiện tượng sóng biển và hiện tượng thủy triều (biểu hiện, nguyên nhân,...). 2. em hãy cho biết thế nào là dòng biển. 3. Dựa vào hình 3, em hãy kể tên hai dòng biển nóng và hai dòng biển lạnh ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Xem lời giải

Bài 1 trang 166 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy phân biệt 3 dạng vận động của nước biển và đại dương: sóng, thủy triều và dòng biển.

Xem lời giải

Bài 2 trang 166 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sưu tầm thông tin về việc con người khai thác năng lượng từ sóng và thủy triều.

Xem lời giải

Bài 3 trang 166 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sưu tầm tư liệu về ảnh hưởng của dòng biển nóng và dòng biển lạnh nơi chúng chảy qua.

Xem lời giải