Bài 8. Ấn Độ cổ đại

Bình chọn:
4.6 trên 73 phiếu
Lý thuyết Ấn Độ cổ đại

Lý thuyết Ấn Độ cổ đại Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 34 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tắm nước sông Hằng (Cum Me-la) là một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới. Tín đồ Ấn Độ giáo tin tưởng nước ở sông Hằng (sông Mẹ) linh thiêng sẽ tẩy rửa mọi tội lỗi của họ. Vì sao ở Ấn Độ -một cường quốc kinh tế hiện nay mà vẫn duy còn duy trì những phong tục cổ xưa như thế? Các con sông lớn đã có vai trò ra sao trong việc hình thành, phát triển nền văn minh Ấn Độ cổ đại? Cư dân cổ nơi đây đã có đóng góp gì cho nhân loại

Xem lời giải

1. Điều kiện tự nhiên
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 35 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khai thác lược đồ trên và thông tin trong mục 1, hãy cho biết nét chính về điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng, ảnh hưởng đến sự hình thành văn minh Ấn Độ

Xem lời giải

2. Chế độ xã hội ở Ấn Độ cổ đại
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 36 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu những điểm chính của chế độ xã hội ở Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

3. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 38 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào thông tin và các hình ảnh ở trên, hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại.

Xem lời giải

4. Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 38 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sự phân hóa trong xã hội Ấn Độ cổ đại được biểu hiện như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 38 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thành tựu văn hoá của người Ấn Độ cổ đại vẫn được sử dụng hoặc được bảo tồn đến ngày nay.

Xem lời giải