Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

Bình chọn:
4.6 trên 107 phiếu
Lý thuyết chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

Lý thuyết chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 118 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Dựa vào hình 1 và thông tin trong mục 1, em hãy cho biết: - Hướng tự quay quanh trục của Trái Đất. - Góc nghiêng của trục Trái Đất khi tự quay. - Thời gian Trái Đất tự quay quanh trục hết một vòng. 2. Sử dụng quả Địa Cầu để mô tả chuyển động quay quanh trục của Trái Đất.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 119 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sử dụng quả Địa Cầu để trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên trên Trái Đất. Dựa vào hình 2, em hãy: - Cho biết tên một số quốc gia sử dụng giờ của nhiều khu vực. - Kể tên một số quốc gia sử dụng cùng múi giời với Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 1 trang 121 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ở sảnh khách sạn thường treo một số đồng hồ của các địa điểm khác nhau trên thế giới, các đồng hồ này chỉ các giờ khác nhau. Tại sao lại như vậy? Nếu đặt thêm đồng hồ địa điểm Hà Nội vào hình thì đồng hồ đó sẽ chỉ mấy giờ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 121 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

An sống ở Hà Nội và có bạn sống ở thành phố Xao Pao-lô (Bra-xin). Vào lúc 11 giờ trưa, sau khi đi học về, An định gọi điện cho bạn để nói chuyện. Bố khuyên An không nên gọi vào giờ này. Theo em, tại sao bố lại khuyên An như vậy?

Xem lời giải