Bài 6.Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

Bình chọn:
4.6 trên 146 phiếu
Lý thuyết sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

Lý thuyết sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 24 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong đời sống hàng ngày, chúng ta sử dụng rất nhiều các vật dụng được làm từ đồng và sắt, bởi các nguyên liệu này trở nên rất quen thuộc và cần thiết đối với con người từ rất lâu đời. Em hãy kể tên một số vật dụng đó. Em có biết các nguyên liệu đồng và sắt được phát hiện như thế nào, từ bao giờ và chúng đã thay đổi cuộc sống xã hội ra sao?

Xem lời giải

1. Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 25 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống'

Vì sao xã hội nguyên thủy ở các nước phương Đông phân hóa nhưng lại không triệt để?

Xem lời giải

2. Sự tan rã của xã hội nguyên thủy tại Việt Nam
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 27 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thời kì này đời sống kinh tế, xã hội của cư dân có những biến đổi gì?

Xem lời giải

3. Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 27 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sự xuất hiện của kim loại đã tác động như thế nào đến đời sống của con người

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lập bảng theo mẫu sau và điền những nội dung phù hợp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 23 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống và Địa lí

Soạn giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 27 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem lời giải