Bài 4. Nguồn gốc loài người

Bình chọn:
4.6 trên 127 phiếu
Lý thuyết Nguồn gốc loài người

Lý thuyết Nguồn gốc loài người Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 17 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các em có biết tại sao người châu Phi có làn da đen, người châu Á da vàng, còn người châu Âu lại da trắng? Liệu họ có chung một nguồn gốc hay không? Nếu có thì từ đâu mà ra?

Xem lời giải

1. Quá trình tiến hóa từ Vượn người thành người
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 17 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình trên và trục thời gian (tr.16), em hãy cho biết quá trình tiến hóa từ vượn thành người đã trải qua các giai đoạn nào? Cho biết niên đại tương ứng của các giai đoạn đó?

Xem lời giải

2. Những dấu tích của quá trình chuyển biến từ vượn người thành người ở Đông Nam Á và Việt Nam
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 18 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy chỉ ra những dấu tích của Người tối cổ tìm được ở Đông Nam Á và Việt Nam trên lược đồ (hình 3, trang 18). Những dấu tích đó chứng tỏ điều gì?

Xem lời giải

3. Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 19 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ những thông tin và hình ảnh trong bài học, hãy cho biết những bằng chứng nào chứng tỏ khu vực Đông Nam Á và Việt Nam diễn ra quá trình tiến hóa từ vượn thành người.

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 2 (tr.17), em thấy Vượn người, Người tinh khôn và Người tối cổ có điểm gì khác nhau?

Xem lời giải

Bài 3 trang 19 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sưu tầm tư liệu và xây dựng bằng hình ảnh kèm theo lời chú giải thể hiện quá trình phát triển của người nguyên thủy trên thế giới hoặc ở Việt Nam

Xem lời giải