Trả lời câu hỏi mục 1 trang 17 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dựa vào hình trên và trục thời gian (tr.16), em hãy cho biết quá trình tiến hóa từ vượn thành người đã trải qua các giai đoạn nào? Cho biết niên đại tương ứng của các giai đoạn đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát lược đồ

Lời giải chi tiết

Quá trình tiến hoá từ vượn thành người trải qua các giai đoạn như sau:

- Ở chặng đầu, khoảng 5-6 triệu năm, đã có một loại vượn người sinh sống.

- Loài vượn người đến khoảng 4 triệu năm đã phát triển lên thành Người tối cổ.

- Đến khoảng 15 vạn năm thì Người tối cổ biến thành Người tinh khôn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Nguồn gốc loài người


Hỏi bài