Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất

Bình chọn:
4.2 trên 46 phiếu
Lý thuyết lớp đất trên Trái Đất

Lý thuyết lớp đất trên Trái Đất Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 168 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Quan sát hình 1, em hãy kể tên các tầng đất. 2. Trong các tầng đất, tầng nào trực tiếp tác động đến sự sinh trường và phát triển của thực vật?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 168 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Quan sát hình 2, cho biết đất bao gồm những thành phần nào. Thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất trong đất? 2. Tạo sao chất hữu cơ chiếm tỉ lệ nhỏ trong đất nhưng lại có ý nghĩa quan trọng đối với cây trồng?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 169 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình ảnh và thông tin trong mục 3, em hãy trình bày nhân tố hình thành đất mà em cho là quan trọng nhất và giải thích cho sự lựa chọn đó.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 170 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định trên hình 5 nơi phân bố chủ yếu của ba nhóm đất: đất đen thảo nguyên ôn đới, đất pốt dôn, đất đỏ vàng nhiệt đới.

Xem lời giải

Bài 1 trang 170 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào bản đồ hình 5, cho biết tên nhóm đất phổ biến ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 2 trang 170 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại sao để bảo vệ đất, chúng ta phải phủ xanh đất trống, đồi núi trọc?

Xem lời giải

Bài 3 trang 170 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Con người có tác động như thế nào đến sự biến đổi đất?

Xem lời giải