Trả lời câu hỏi mục 1 trang 168 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1. Quan sát hình 1, em hãy kể tên các tầng đất.

2. Trong các tầng đất, tầng nào trực tiếp tác động đến sự sinh trường và phát triển của thực vật?

Hình 1. Các tầng đất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 1 SGK.

Lời giải chi tiết

1. Các tầng đất gồm: tầng chứa mùn, tầng tích tụ và tầng đá mẹ.

2. Trong các tầng đất, chứa mùn trực tiếp tác động đến sự sinh trường và phát triển của thực vật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu