Bài 20. Vương quốc Phù Nam

Bình chọn:
4.6 trên 118 phiếu
Lý thuyết vương quốc Phù Nam

Lý thuyết vương quốc Phù Nam Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 91 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cách đây hơn 2000 năm, ở vùng châu thổ sông Cửu Long nước ta xuất hiện một nền văn hóa rất đặc sắc – văn hóa Óc Eo. Trên cơ sở đó,một vương quốc cổ được hình thành với tên gọi Phù Nam. Hình dưới đây là những hiện vật liên quan đến Vương quốc cổ Phù Nam. Theo em những hiện vật này chứng tỏ điều gì về chủ nhân của vương quốc cổ này?

Xem lời giải

1. Sự hình thành, phát triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 92 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lập trục thời gian thể hiện các mốc hình thành, phát triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam.

Xem lời giải

2. Hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 93 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xã hội Phù Nam gồm những tầng lớp nào và có những nét tương đồng nào so với Chăm-pa.

Xem lời giải

3. Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 94 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết một số thành tựu văn hóa nổi bật của cư dân Phù Nam

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 94 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy so sánh về hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội giữa cư dân Phù Nam và cư dân Chăm-pa.

Xem lời giải

Bài 2 trang 94 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, nét văn hóa nào của cư dân Phù Nam xưa còn được lưu giữ trong đời sống của cư dân Nam Bộ hiện nay?

Xem lời giải