Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 55 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đã phát huy những lợi thế nào để phát triển kinh tế?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khai thác tư liệu

Lời giải chi tiết

Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á  đã phát huy lợi thế để phát triển kinh tế thể hiện ở những điểm như sau:

+ Điều kiện tự nhiên thuận lợi là gió mùa kèm theo mưa => thích hợp cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa nước

+ Đông Nam Á nằm ở vị trí cầu nối thuận tiện cho nhu cầu trao đổi sản phẩm, vì thế việc buôn bán theo đường ven biển rất phát đạt. Một số thành thị - hải cảng đã ra đời và hoạt động nhộn nhịp => Giao thương phát triển.

+ Vị trí đó cũng giúp đẩy nhanh quá trình giao lưu, tiếp nhận văn hóa với các nước và khu vực xung quanh.=> đẩy nhanh quá trình hình thành nhà nước.

+ Đã sớm tiếp thu và chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Thông qua Vương quốc Phù Nam, người Khơ- me đã tiếp thu đạo Bà La Môn và đạo Phật, chịu ảnh hưởng của văn học, nghệ thuật (nhất là nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc) => phát triển văn hóa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài