Trả lời câu hỏi mục 4 trang 144 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1. Cho biết giá trị khí áp được thể hiện ở hình 4.

2. Dựa vào hình 5, hãy cho biết:

- Tên của các đai áp cao và đai áp thấp trên bề mặt Trái Đất.

- Sự phân bố của các đai khí áp ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

Hình 5. Các đai khí áp và gió thổi thường xuyên trên Trái Đất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Quan sát hình 4.

2. Quan sát hình 5.

Lời giải chi tiết

1. Khí áp

Giá trị khí áp ở hình 4 là 1 013 mb.

2. Các đai khí áp trên Trái Đất

- Các đai áp cao: hai đai áp cao cực, hai đai áp cao cận chí tuyển.

- Các đai áp thấp: hai đai áp thấp ôn đới, một đai áp thấp Xích đạo.

- Sự phân bố của các đai khí áp ở hai bán cầu: các đai khí áp xen kẽ nhau và đối xứng nhau qua đai áp thấp Xích đạo.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài