Trả lời câu hỏi mục 3 trang 183 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dựa vào bản đồ hình 4 và bảng số liệu trang 182, em hãy:

1. Kể tên năm thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018.

2. Cho biết châu lục nào có nhiều siêu đô thị nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bản đồ hình 4 và bảng số liệu SGK.

Lời giải chi tiết

1. Năm thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018: Tô-ky-ô, Niu Đê-li, Thượng Hải, Xao Pao-lô, Mê-hi-cô Xi-ti.

2. Châu lục có nhiều siêu đô thị nhất là châu Á.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu