Trả lời câu hỏi mục 2 trang 161 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1. Dựa vào hình 3, em hãy cho biết nước ngầm được hình thành như thế nào.

Hình 3. Sơ đồ hình thành nước ngầm

2. Nước ngầm chủ yếu được sử dụng vào mục đích gì?

3. Nêu một số biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ nước ngầm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 3 và dựa vào kiến thức đã học về nước ngầm.

Lời giải chi tiết

1. Nước ngầm được hình thành từ nước mưa, nước sông, hồ,... thấm xuống đất.

2. Nước ngầm chủ yếu được sử dụng vào mục đích: sinh hoạt và nước tưới.

3. Một số biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ nước ngầm

- Không xả chất thải trực tiếp vào nguồn nước;

- Hạn chế tối đa sử dụng hóa chất;

- Sử dụng tiết kiệm nước;

- Không sử dụng chất thải tươi làm phân bón,...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu