Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 64 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy ghi lại những thông tin cơ bản nhất về nhà nước Văn Lang và Âu Lạc theo các gợi ý sau: thời gian thành lập-kết thúc, kinh đô; tổ chức bộ máy nhà nước

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin về nhà nước Văn Lang và Âu Lạc.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài