Trả lời câu hỏi mục 3 trang 41 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy xây dựng đường thời gian từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết lần lượt các sự kiện theo thứ tự.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài