Trả lời câu hỏi mục 1 trang 40 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Theo em, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc thông tin về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc.

Lời giải chi tiết

Người Trung Quốc đã xây dựng nền văn minh đầu tiên ở lưu vực sông Hoàng Hà, sau đó mở rộng đến lưu vực sông Trường Giang (Dương Tử).

Phù sa của hai con sông đã tạo nên đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam rộng lớn, phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

Tuy nhiên, lũ lụt do hai con sông đã gây ra nhiều khó khăn cho đời sống của người dân. Thượng nguồn của các dòng sông là vùng đất cao, có nhiều đồng cỏ nên chăn nuôi  đã phát triển từ rất sớm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài