Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 79 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nhân dân ta đã làm gì để bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc trong hàng nghìn năm Bắc thuộc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khai thác tư liệu

Lời giải chi tiết

Người Việt luôn có ý thức giữ gìn văn hóa bản địa của mình.

Tiếng Việt vẫn được người Việt truyền dạy cho con cháu. Người Việt vẫn nghe và nói hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ.

Những tín ngưỡng truyền thống tiếp tục được duy trì như: thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần tự nhiên,…

Trong các làng xã, những phong tục tập quán như búi tóc, xăm mình, nhuộm răng đen, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh giày,… vẫn được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Như vậy, chứng tỏ sức sống của nền văn hóa bản địa của người Việt là vô cùng mạnh mẽ không dễ gì có thể bị đồng hóa và người Việt luôn biết cách để bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của mình không những thế còn phát triển đến cả ngày nay.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Hỏi bài