Trả lời câu hỏi mục 2 trang 126 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình vẽ, mô tả lại cách xác định phương hướng qua việc quan sát Mặt Trời mọc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và mô tả.

Lời giải chi tiết

Bạn gái quay về phía Mặt Trời mọc, vậy:

+ Hướng trước mặt bạn gái là hướng Đông.

+ Hướng đằng sau bạn gái là hướng Tây.

+ Hướng bên trái bạn gái là hướng Bắc.

+ Hương bên phải bạn gái là hướng Nam.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu