Giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 117 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dựa vào hình 1, hãy nêu tên các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

Hình 1. Các hành tinh trong hệ Mặt Trời

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết

- Có 8 hành tinh trong hệ Mặt Trời.

- Tên các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời là: Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh.


Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu