Trả lời câu hỏi mục 1 trang 116 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dựa vào hình 1, em hãy cho biết:
- Trái Đất nằm ở vị trí thứ mất theo thứ tự xa dần Mặt Trời.
- Ý nghĩa của khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.

Hình 1. Các hành tinh trong hệ Mặt Trời

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết

- Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

- Ý nghĩa: đây là khoảng cách lí tưởng cho Trái Đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp để sự sống có thể tồn tại và phát triển.


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu