Trả lời câu hỏi mục 2 trang 123 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1. Dựa vào hình 1, 2 và thông tin trong mục 2, cho biết:

- Vào ngày 22 tháng 6, bán cầu Bắc đang là mùa gì, bán cầu Nam đang là mùa gì. Tại sao?

- Vào ngày 22 tháng 12, bán cầu Bắc đang là mùa gì, bán cầu Nam đang là mùa gì. Tại sao?

Hình 2. Góc chiếu của tia sáng mặt trời tới Trái Đất.

2. Dựa vào hình 2, nêu sự khác nhau về thời gian diễn ra mùa của cả hai bán cầu.

    Dựa vào hình 3, nêu sự khác nhau về hiện tượng mùa theo vĩ độ.

Hình 3. Sự khác biệt về mùa theo vĩ độ

3. Dựa vào hình 4, hãy hoàn thành bảng vào vở theo mẫu sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Quan sát hình 1, 2 và thông tin trong mục 2.

2. Quan sát hình 2, 3.

3. Quan sát hình 4.

Lời giải chi tiết

1. Mùa ở hai bán cầu

- Vào ngày 22 tháng 6, bán cầu Bắc là mùa nóng, bán cầu Nam là mùa lạnh. Vì lúc đó bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt, còn bán cầu Nam thì ngược lại (nhận được ít ánh sáng và nhiệt).

- Vào ngày 22 tháng 12, bán cầu Bắc là mùa lạnh, bán cầu Nam là mùa nóng. Vì lúc đó bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời, nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt, còn bán cầu Bắc thì ngược lại (nhận được ít ánh sáng và nhiệt).

2. Thời gian diễn ra mùa và hiện tượng mùa theo vĩ độ

 - Trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất bao giờ cũng nghiêng một góc không đổi trên mặt phẳng quỹ đạo nên lúc bán cầu Bắc, lúc bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời sinh ra các mùa:

+ Bán cầu nào hướng về phía Mặt Trời, nhận được nhiều ánh sáng: mùa nóng.

+ Bán cầu nào chếch xa Mặt Trời, nhận được ít ánh sáng: mùa lạnh.

+ Các mùa đối lập nhau ở 2 bán cầu trong một năm.

- Sự khác nhau về hiện tượng mùa theo vĩ độ:

+ Ở các vĩ độ cao (đới lạnh) quanh năm lạnh.

+ Ở các vĩ độ trung bình (đới ôn hòa), một năm chia thành 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông.

+ Ở các vĩ độ thấp (đới nóng) quanh năm nóng.

3. Hiện tượng ngày - đêm dài ngắn theo mùa

 


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu