Giải bài 3 phần luyện tập và vận dụng trang 149 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Theo dõi bản tin dự báo thời tiết trong một ngày. Cho biết nhiệt độ không khí cao nhất và nhiệt độ không khí thấp nhất, sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở bản tin đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Theo dõi bản tin dự báo thời tiết trong 1 ngày, ghi lại nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất trong ngày.

- Chênh lệch nhiệt độ trong ngày (oC): nhiệt độ trong ngày cao nhất - nhiệt độ trong ngày thấp nhất.

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Bản tin dự báo thời tiết trong 1 ngày của Hà Nội (30/9/2021).

- Nhiệt độ không khí cao nhất: 33oC.

- Nhiệt độ không khí thấp nhất: 26oC.

- Chênh lệch nhiệt độ trong ngày: 7oC.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu