Trả lời câu hỏi mục 3 trang 176 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1. Xác định trên bản đồ hình 2, phạm vi của các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

Hình 2. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất

2. Dựa vào kiến thức đã học và hình 1, em hãy trình bày về đặc điểm của một đới thiên nhiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Dựa vào hình 2 để xác định phạm vi của các đới thiên nhiên, chú kí chú giải màu vàng (đới nóng), màu xanh (đới ôn hòa) và màu tím (đới lạnh).

2. Dựa vào hình 1 và kiến thức đã học, em chọn 1 trong 3 đới thiên nhiên để trình bày.

Lời giải chi tiết

1. Phạm vi các đới thiên nhiên

- Đới nóng: nằm trong khoảng 30oB - 30oN.

- Đới ôn hòa: nằm trong khoảng từ 30oB - 60oB và 30oN - 60oN.

- Đới lạnh: nằm trong khoảng từ 60oB đến cực Bắc và từ 60oN đến cực Nam.

2. Ví dụ: Trình bày đặc điểm của đới khí hậu nhiệt đới

- Nhiệt độ cao.

- Cảnh quan thiên nhiên thay đổi chủ yếu phụ thuộc vào chế độ mưa.

- Giới thực, động vật hết sức đa dạng, phong phú.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu