Trả lời câu hỏi mục 2 trang 15 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Trả lời câu hỏi mục 2 trang 15 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống.Hãy cho biết các cách tính thời gian trong lịch sử.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Muốn biết năm 2000 TCN cách hiện nay bao nhiêu năm thì em sẽ tính như thế nào?

Phương pháp giải:

Dựa vào cách tính thời gian trong lịch sử.

Lời giải chi tiết:

Để tính được năm 2000 TCN cách hiện nay bao nhiêu năm ta thực hiện như sau:

+ Với những năm trước công nguyên ta sẽ lấy năm đó cộng với năm hiện tại.

+ Với những năm công nguyên ta sẽ lấy năm hiện tại trừ đi năm đó

Từ đó, ta lấy 2000 năm cộng với 2020 năm thì sẽ được là 4020 năm.

Câu 2

Hãy cho biết các cách tính thời gian trong lịch sử.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách tính thời gian trong lịch sử

Lời giải chi tiết:

Hiện nay, có các cách tính thời gian như sau:

- Âm lịch là hệ lịch được tính theo chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

- Dương lịch là hệ lịch được tính theo chu kì chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Thời gian trong lịch sử


Hỏi bài