Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 15 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Các sự kiện dưới đây cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm?

. Khoảng thiên nhiên kỉ III TCN, người Ai Cập đã biết làm lịch.

. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra năm 40.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào cách tính thời gian trong Lịch sử

Lời giải chi tiết

Thiên niên kỉ 3 = 3000 năm+2020= 5020 năm

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 =40+2020= 2060 năm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Thời gian trong lịch sử


Hỏi bài