Soạn giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 15 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy lựa chọn và sắp xếp những sự kiện quan trọng của cá nhân em trong khoảng năm năm gần đây theo đúng trình tự (có thể thể hiện trên trục thời gian).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ bản thân

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Thời gian trong lịch sử


Hỏi bài