Lý thuyết quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Lý thuyết quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh

- Nội sinh:

+ Là các quá trình xảy ra trong lòng đất.

+ Làm di chuyển các mảng kiến tạo, nén ép các lớp đất đá, làm cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ra ngoài mặt đất tạo thành núi lửa, động đất.

- Ngoại sinh:

+ Là các quá trình xảy ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất.

+ Xu hướng phá vỡ, san bằng các địa hình do nội sinh tạo nên, đồng thời cũng tạo ra các dạng địa hình mới.

2. Hiện tượng tạo núi

- Trong quá trình di chuyển, các địa mảng:

+ Xô húc vào nhau hoặc tách xa nhau => các lớp đất đá ở đới tiếp giáp giữa các địa mảng bị dồn ép, uốn lên thành núi.

+ Đứt gãy => vật chất nóng chảy phun trào lên mặt đất tạo thành núi lửa.

=> Đồng thời với quá trình nâng cao do nội sinh thì núi cũng chịu tác động phá hủy của ngoại sinh.

- Nhiều vùng núi trẻ - tác động của nội sinh mạnh hơn ngoại sinh nên vẫn tiếp tục được nâng cao.

- Những vùng núi già - tác động ngoại sinh mạnh hơn nội sinh nên bị bào mòn.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu