Trả lời câu hỏi mục 2 trang 137 Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1. Em hãy cho biết trong các đối tượng sau, đối tượng nào là khoáng sản: nhựa, than đá, gỗ, cát, xi măng, thép, đá vôi.

2. Hãy kể tên ít nhất một vật dụng hằng ngày em thường sử dụng được làm từ khoảng sán.

3. Sắp xếp các loại khoảng sản sau vào ba nhóm sao cho đúng: vàng, nước khoáng, kim cương, than bùn, khí thiên nhiên, cao lanh, ni-ken, phốt phát, bô-xít.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Đọc thông tin mục 2. 

2. Vận dụng kiến thức vào trong thực tế.

3. Vận dụng kiến thức vào trong thực tế.

Lời giải chi tiết

1. Khoáng sản

Than đá, cát, đá vôi là khoáng sản. 

2. Vật dụng được làm từ khoáng sản

Một số vật dụng em thường sử dụng được làm từ khoáng sản là: thìa, muôi, khóa cửa,...

3. Sắp xếp các loại khoáng sản theo nhóm


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu