Giải bài 3 phần luyện tập và vận dụng trang 138 Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Sưu tầm hình ảnh về các dạng địa hình đồi, núi, cao nguyên, đồng bằng ở nước ta.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sưu tầm trên Internet.

Lời giải chi tiết

Hình 1. Dạng địa hình đồi ở Việt Nam

Hình 2. Dạng địa hình núi ở Việt Nam

Hình 3. Dạng địa hình cao nguyên ở Việt Nam

Hình 4. Dạng địa hình đồng bằng ở Việt Nam


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu