Trả lời câu hỏi mục 1 trang 129 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy nêu sự khác nhau về độ dày, trạng thái, nhiệt độ giữa vỏ Trái Đất, man-ti và nhân (có thể lập bảng so sánh).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 1 trong SGK và thông tin mục 1 để lập bảng so sánh.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu