Trả lời câu hỏi mục 2 trang 130 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình 2, em hãy:

- Kể tên các địa mảng lớn của Trái Đất. Việt Nam nằm ở địa mảng nào?

- Dựa vào chú giải, tìm trên hình các địa mảng xô vào nhau và đới tiếp giáp của các địa mảng đó.

Hình 2. Các địa mảng của lớp vỏ Trái Đất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 2.

Lời giải chi tiết

- Các địa mảng lớn của Trái Đất bao gồm:

+ Mảng Thái Bình Dương

+ Mảng Bắc Mỹ

+ Mảng Nam Mỹ

+ Mảng Âu – Á

+ Mảng Phi

+ Mảng Ấn Độ - Ô-xtrây-li-a

+ Mảng Nam Cực

- Việt Nam nằm ở mảng Âu – Á.

- Các mảng xô vào nhau và đới tiếp giáp của các địa mảng đó:

+ Mảng Phi với mảng Âu-Á

+ Mảng Âu – Á với mảng Ấn Độ

+ Mảng Ấn Độ với mảng Thái Bình Dương

+ Mảng Bắc Mỹ với mảng Thái Bình Dương


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu