Trả lời câu hỏi mục 2 trang 134 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1. Quan sát hình 2 và thông tin trong mục 2, em hãy nêu hậu quả do động đất gây ra.

Hình 2. Nhà cửa đổ nát sau một trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2008

2. Quan sát các hình sau, hãy cho biết những hành động đúng khi động đất xảy ra.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Quan sát hình 2 và đọc thông tin trong mục 2.

2. Quan sát các hình trong SGK.

Lời giải chi tiết

1. Hậu quả do động đất gây ra

- Gây thiệt hại trầm trọng về người và của.

- Tàn phá các công trình, nhà cửa,...

- Kích động lở đất, lở tuyết, sóng thần, nước triều giả, vỡ đê,...

2. Những hành động đúng khi động đất xảy ra

Tất cả các hành động đều đúng: Chui xuống gầm bàn, không đi thang máy, không đi ô tô, bảo vệ đầu.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 12: Núi lửa và động đất