CHƯƠNG 1: TỨ GIÁC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 90, 91 Vở bài tập toán 8 tập 1 Phần câu hỏi bài 1 trang 90, 91 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 90, 91 VBT toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD có góc C = 105^o...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 91 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 1 trang 91 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 91 VBT toán 8 tập 1. Tìm x ở hình 2, hình 3...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 92 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 2 trang 92 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 2 trang 92 VBT toán 8 tập 1. Góc kề bù với một góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác. a) Tính các góc ngoài của tứ giác ở hình 4a)...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 93 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 3 trang 93 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 93 VBT toán 8 tập 1. Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 5 có AB = AD, CB = CD là hình "cái diều"...

Xem chi tiết
 Phần câu hỏi bài 2 trang 94 Vở bài tập toán 8 tập 1 Phần câu hỏi bài 2 trang 94 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 94 VBT toán 8 tập 1. Hình thang ABCD (AB//CD)...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 95 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 4 trang 95 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 95 VBT toán 8 tập 1. Tìm x và y trên hình 9, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 95 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 5 trang 95 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 95 VBT toán 8 tập 1. Hình thang ABCD (AB // CD) có góc A- góc D = 20^o ...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 96 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 6 trang 96 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 96 VBT toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD có AB= BC và AC tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Xem chi tiết
 Phần câu hỏi bài 3 trang 97 Vở bài tập toán 8 tập 1 Phần câu hỏi bài 3 trang 97 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 97 VBT toán 8 tập 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Một hình thang cân có hiệu của hai góc bằng 40^o. Hai góc đó bằng...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 97 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 7 trang 97 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 97 VBT toán 8 tập 1. Cho hình thang cân ABCD ( AB // CD, AB < CD). Kẻ đường cao AE, BF của hình thang. Chứng minh rằng DE = CF.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 98 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 8 trang 98 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 98 VBT toán 8 tập 1. Cho hình thang cân ABCD (AB // CD), E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng EA = EB, EC = ED.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 98 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 9 trang 98 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 9 trang 98 VBT toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy theo thứ tự các điểm D và E sao cho AD = AE...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 99 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 10 trang 99 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 99 VBT toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BD, CE (D ∈ AC, E ∈ AB). Chứng minh rằng BEDC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.

Xem chi tiết
Bài 11 trang 100 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 11 trang 100 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 11 trang 100 VBT toán 8 tập 1. Hình thang ABCD (AB // CD) có góc ACD= góc BDC. Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân.

Xem chi tiết
Bài 12 trang 100 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 12 trang 100 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 12 trang 100 VBT toán 8 tập 1. Chứng minh định lí "Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân" qua bài toán sau: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có AC = BD...

Xem chi tiết
 Phần câu hỏi bài 4 trang 102 Vở bài tập toán 8 tập 1 Phần câu hỏi bài 4 trang 102 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 101 VBT toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC. Đường thẳng a cắt BC ở D...

Xem chi tiết
Bài 13 trang 103 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 13 trang 103 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 13 trang 103 VBT toán 8 tập 1. Cho hình 22. Chứng minh rằng AI = IM.

Xem chi tiết
Bài 14 trang 103 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 14 trang 103 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 14 trang 103 VBT toán 8 tập 1. Hai điểm A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường xy.

Xem chi tiết
Bài 15 trang 103 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 15 trang 103 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 15 trang 103 VBT toán 8 tập 1. Hình thang ABCD có đáy AB, CD. Gọi E, F, K theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, BD. Chứng minh ba điểm E, K, F thẳng hàng.

Xem chi tiết
Bài 16 trang 104 Vở bài tập toán 8 tập 1 Bài 16 trang 104 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 104 VBT toán 8 tập 1. Tính x, y trên hình 25, trong đó AB // CD // EF // GH.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài